2017-2020 Researcher team’s project “Discovery of novel bioactive microbial compounds in the unique environment: an investigation of the diversity, prevalence and expression (Bioaktibiomas)”, funding institution – Research Council of Lithuania, 100,000 euro.

2016-2018 Towards Future Technologies project „Electro-magnetoporation mediated biocontrol of the microgravity affected and skin infections causative microorganisms“, funding institution – Research Council of Lithuania, 1,600,000 euro.

2014-2016 Research Council of Lithuania funded researcher teams project "Microbiome of the world's deepest cave: analysis of diversity, metabolism and antimicrobial activity“, 294,600 Lt.

2014–2015 project of National Research Programme “Healthy and Safe Food” „Trichotecenus produkuojančių Fusarium spp. Chemotipų sudėtis javuose, patogeniškumas ir kontrolė.“, 82,000 Lt.

2013-2015 BIOKONVERSA. Biocatalysts selection and development for biogas production and utilization of biomass conversion processes control Nr. VPI-3.1-ŠMM-10-V. 1,300,000  Lt.

2012-2015 Biotechnology and Biopharmacy: basic and applied research. BIOTEFA.VPI-3.1-ŠMM-08-K.  183,000 Lt.

2011-2013 Project of National Research Programme “Healthy and Safe Food” “Development of novel prebiotic oligosaccharides using thermophilic enzymes (ThermozymOS)”, funding institution – Research Council of Lithuania, 810,000 Lt.

2011-2013 Project of Industrial biotechnology development programme for Lithuania for 2011-2013 “Development of completely novel approach for the cosmetics (COSMETIZYM)”, participant, funding institution   Agency for Science, Innovation and Technology (MITA), 413,000 Lt.

2011-2011 “Qualitatively new wastewater treatment plant based on sequential biological treatment technology development “ Nr. VP2-1.3-ŪM-02-K-01-003. 110,000 Lt.

2010-2013 "Novel antifungal lactic acid bacteria bioproduct for health of cereal grains in organic farming" (BIOEKOTECH)  120,000 Lt.

2008-2010 Project of Industrial biotechnology development programme for Lithuania “Screening of new biocatalyst by analysis of small genomes and by using metagenomic approaches (METAGENAS)“, funding institutions   Lithuanian State Science and Studies Foundation and Research Council of Lithuania, 900,000 Lt.

2008-2009 Project of Lithuanian‘s scientific research and experimental development programme „Procaryotes for ecological agriculture efficiency and safety food production development (PROKTECHAS)”, funding institution – Lithuanian State Science and Studies Foundation, 460,000 Lt.

2007-2009 Project of Industrial biotechnology development programme for Lithuania „Development of biocatalysts and biocatalytic processes (2xBioKat)”,funding institution – Lithuanian State Science and Studies Foundation, 1,050,000 Lt.

2007 – LVMSF remtas mokslininkų grupės mokslinių tyrimų projektas “Geobacillus genties bakterijų konstitucinių genų analizė: šiuolaikinės MLSA sistemos pagrindimas”.

2006-2008 – Europos Sąjungos struktūrinių fondų remtas projektas „Magistrantūros ir doktorantūros studijų modulių kūrimas ir programų atnaujinimas strateginėse moderniųjų biomokslų srityse“.

2006 – LVMSF ir Žemės ūkio ministerijos remtas projektas „Mikrobiologija ekologinės žemdirbystės efektyvumui ir saugių maisto produktų gamybos plėtrai (EKOTECHNA)”.

2005 – LVMSF remtas mokslininkų grupės mokslinių tyrimų projektas ,,Molekulinė taksonomija: Geobacillus genčiai ir rūšims specifiniai pradmenys.”.

2003-2006 – LVMSF remtas prioritetinių Lietuvos mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros krypčių mokslo programos projektas “Heminių oksidoreduktazių struktūros ir funkcijos sąryšis bei taikomieji aspektai (BIOHEMAS)“.

2003 – LVMSF remtas ūkio subjektų užsakymu vykdomas mokslo tyrimo darbas “Mikrobiologinio naftos telkinių paieškos metodo pritaikymas ir įdiegimas Lietuvoje”.

2002-2004 – LVMSF remtas kompleksinių mokslo tyrimo darbų projektas “Mollicutes ir Bacillus genties termofilinių bakterijų biologinis kintamumas ir filogenetiniai ryšiai“.

2001-2003 – LVMSF remtas kompleksinių mokslo tyrimo darbų projektas “Specifinių ekologinių nišų mikroorganizmų įvairovės, ryšių bei biotechnologinio potencialo įvertinimas”.
IMG_8407m.JPG IMG_8223m.JPG IMG_8230m.JPG IMG_8262m.JPG IMG_8370m.JPG IMG_8403m.JPG 65sod-1m.jpg IMG1m.JPG IMG_8239m.JPG

Kontaktai

Adresas:
Telefonas: +370 5 239 8206
El. paštas: ramune.jurkeviciene@gf.vu.lt